Leczenie implantologiczne

implanty zębowe

Istotą leczenia implantologicznego jest zastapienie brakujących zębów implantem zębowym. Właściwy implant wykonany z tytanu wprowadzany jest do kości i stanowi stabilną podstawę na której nastepnie osadza się ostateczne uzupełnienie protetyczne: pojedynczą koronę, most protetyczny lub protezę ruchomą. Wprowadzenie implantu w obręb kości jest zabiegiem z zakresu mikrochirurgii stomatologicznej, bezbolesnym dzięki miejscowemu znieczuleniu tkanek. Zazwyczaj poprzedzony jest wykonaniem tomografi komputerowej szczęk aby ocenić grubość  kości w miejscu wprowadzenia implantu. U niektórych pacjentów zabieg implantacji jest połączony z uzupełnieniem brakującej kości (tzw. augmentacja), lub plastyką estetyczną tkanek miękkich ( korekta dziąsła). 

 

Leczenie implantoprotetyczne jest metodą z wyboru dla uzupełnienia braku pojedynczych zębów. Pozwala uniknąć szlifowania zębów sąsiadujących  w celu wykonania tradycyjnego mostu protetycznego. U pacjentów z bardziej rozległymi brakami zębowymi pozwala na zastąpienie protezy ruchome – wyjmowanej z ust, uzupełnieniem stałym.